ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ

ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವನ್ನು 26 ಜನವರಿ 2024 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಥಾದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜಾಗೃತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು, ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಮುನ್ನುಡಿ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಪೌರತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಜಾಥಾವು ನಗರ ಮತ್ತು ನಗರೇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಮೂರು ಹಂತದ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 41 ನೇ ವಿಧಿಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 41 ನೇ ವಿಧಿಯು “ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನರ್ಹವಾದ ಬಯಕೆ.” ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಥಾವು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಜಾಥಾವು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಗುರಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ್ಗತ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ

ಜಾಥಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 41 ರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಹಯೋಗದ ಆಚರಣೆ

ಜಾಥಾವು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

24×7 ಈವೆಂಟ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು

ಜಾಲತಾಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ

1 6 9 5 4 4